Prawo opcji w zamówieniach publicznych

Samorząd terytorialny

Instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny...

14.04.2011

Opinia KIO to nie akt administracyjny (SA/Wa 362/11)

Samorząd terytorialny

Etap postępowania kontrolnego prowadzony przez Krajową Izbę Odwoławczą nie jest postępowaniem administracyjnym, a opinia co do zgłoszonych zastrzeżeń dotyczących wyniku kontroli doraźnej nie ma formy...

13.04.2011