Samodzielna finansowo jednostka zamawia sama

Samorząd terytorialny

Treść art. 32 ust. 5 Prawa zamówień publicznych nie kreuje odrębnej kategorii zamawiających. Jeżeli jednostka organizacyjna szacuje wartość zamówienia w oparciu o przepis art. 32 ust. 5 Prawa...

02.08.2011

Cena rażąco niska czy nie?

Samorząd terytorialny

Każdy przypadek podejrzenia rażąco niskiej ceny należy oceniać indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy oraz specyfikę przedmiotu zamówienia - zauważa Krajowa Izba Odwoławcza w...

01.08.2011

Nie interpretować za szeroko (sygn. akt II OSK 2452/10)

Samorząd terytorialny

Przepisu art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który jest przepisem restrykcyjnym, nie należy wykładać nadmiernie szeroko. Dlatego brak jest podstaw, aby pojęcie zarządzania działalnością...

26.07.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski