Błąd w obliczeniu ceny a omyłka rachunkowa

Samorząd terytorialny

Przez błąd w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Prawa zamwień publicznych w związku z art. 84 k.c., należy rozumieć błąd w oświadczeniu woli, a zatem taki sposb obliczenia ceny, ktry...

02.02.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski