Rada miasta może zmienić projekt uchwały budżetowej

Samorząd terytorialny

Rada miasta może podjąć uchwałę budżetową w zmodyfikowanym kształcie w stosunku do projektu przedstawionego przez burmistrza uznał Wojewódzki Sąd Administarcyjny w Olsztynie.

01.08.2014

Prezes UZP może korzystać ze środków wzruszalności umowy

Zamówienia publiczne

Uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz Prezesowi UZP jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach...

30.07.2014

Treść oferty nie powinna budzić wątpliwości

Zamówienia publiczne

Zamawiający nie może domyślać się niewyrażonej wprost treści oferty. Wykonawca musi sobie zdawać sprawę, że braki w opisie przygotowanym przez niego pociągają za sobą ryzyko negatywnej oceny oferty -...

28.07.2014

Odrzucenie oferty wykluczonego wykonawcy

Zamówienia publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała, że zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p. jest dopuszczalne wyłącznie w tych przypadkach, w których etap oceny wykonawców i etap oceny ofert przebiega w...

26.07.2014

NSA: mieszkańcy zapłacą za wodę mimo braku taryfy

Samorząd terytorialny

Opóźnienie o jeden dzień przedstawienia przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne nowych taryf za wodę i ścieki nie jest naruszeniem prawa. W razie braku taryfy zakładowi będzie należało się od...

23.07.2014