Do PKP PLK wpłynęło aż 18 ofert potencjalnych wykonawców w przetargu dotyczącym rewitalizacji linii...
Magdalena Sowula
07.05.2016
Zamówienia publiczne
W Polsce obowiązuje jednolita linia orzecznicza, zgodnie z którą interesu w uzyskaniu zamówienia...
Magdalena Sowula
07.05.2016
Zamówienia publiczne
Podział administracyjny Mazowsza przyniósłby więcej negatywnych skutków, niż oczekiwanych korzyści....
PAP
06.05.2016
Samorząd terytorialny
W niedzielę odbędzie się referendum ws. odwołania przed upływem kadencji wójta gminy Ełk Tomasza...
PAP
06.05.2016
Samorząd terytorialny
Sporadyczne korzystanie z prawa do inwentaryzacji, incydentalne kontrole stanu linii brzegowej czy...
Norbert Bonin
06.05.2016
Samorząd terytorialny
Agata Piszko w komentarzu praktycznym opublikowanym w programie LEX dla Samorządu Terytorialnego...
Agata Piszko
06.05.2016
Samorząd terytorialny
Sąd konkursowy w szczególności sporządza informacje o pracach konkursowych, przygotowuje...
Przemysław Gogojewicz
06.05.2016
Zamówienia publiczne
Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych...
Katarzyna Borówka
05.05.2016
Samorząd terytorialny
Francuski producent okrętów podwodnych DCNS, wygrał przetarg stulecia na dostawę 12 okrętów dla...
Magdalena Sowula
05.05.2016
Zamówienia publiczne
Generalny nakaz wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu niezależnie od jego cech i innych...
Anna Dudrewicz
05.05.2016
Samorząd terytorialny
Istotna jest data wpływu wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia na...
Anna Dudrewicz
05.05.2016
Samorząd terytorialny
W codziennej praktyce stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dość często u wielu...
Paweł Wójcik
05.05.2016
Zamówienia publiczne
W ramach rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, o którym mowa w...
Maria Duczmal
04.05.2016
Samorząd terytorialny
Czy gmina jako właściciel drogi musi wykupić sąsiednie grunty na poszerzenie drogi czy jest to...
Filip Wasilewski
04.05.2016
Samorząd terytorialny
1565 dzieci w Krakowie nie zostało zakwalifikowanych do krakowskich przedszkoli to wstępne wyniki...
PAP
04.05.2016
Samorząd terytorialny
Gmina nie ma prawa do przeprowadzania kalkulacji i ustalenia limitu odpadów odbieranych w zamian za...
Anna Dudrewicz
04.05.2016
Samorząd terytorialny
Burmistrz nie może regulować, czy to w drodze zarządzenia, czy też w drodze jakiegokolwiek innego...
Anna Dudrewicz
04.05.2016
Samorząd terytorialny
Zamawiający jest na etapie badania i oceny ofert. Czy można nie badać rażąco niskiej ceny w...
Marta Mikulska-Nawacka
04.05.2016
Zamówienia publiczne
Do udzielania zamówień publicznych na transport sanitarny przez podmioty lecznicze, będące...
Magdalena Sowula
04.05.2016
Zamówienia publiczne

Sobota po nowelizacji PZP

Zamówienia publiczne
Sobota to dzień wolny od pracy, czas kiedy w końcu większość z nas może odpocząć, poświęcić się...
Bartłomiej Kardas
04.05.2016
Zamówienia publiczne
Jednym z podstawowych dokumentów badanych przez każdego zamawiającego w toku badania ofert...
Paweł Wójcik
04.05.2016
Zamówienia publiczne
Do PKP PLK wpłynęło 18 ofert potencjalnych wykonawców w przetargu dotyczącym modernizacji linii...
Magdalena Sowula
03.05.2016
Zamówienia publiczne
Ocena, czy zastosowana przez wykonawcę w ofercie stawka VAT jest prawidłowa oraz jakie powinny być...
Beata Adrych
03.05.2016
Zamówienia publiczne
Niezaradność życiowa, ubóstwo, przemoc - to najczęstsze przyczyny bezdomności dzieci. W Polsce nie...
PAP
02.05.2016
Samorząd terytorialny
Poczucie nieuwzględnienia indywidualnych interesów, wynikające z braku akceptacji przyznanego...
Anna Dudrewicz
02.05.2016
Samorząd terytorialny
Spółka nie może być dopuszczona do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na uchwałę dotyczącą...
Anna Dudrewicz
02.05.2016
Samorząd terytorialny
Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za...
Barbara Matysik
02.05.2016
Samorząd terytorialny
Kościelne osoby prawne mogą być zobowiązane do stosowania p.z.p. jedynie w wyjątkowych sytuacjach i...
Magdalena Sowula
02.05.2016
Zamówienia publiczne
Przepisy ustaw samorządowych wyraźnie przewidują możliwość weryfikacji sądowej takich aktów...
02.05.2016
Samorząd terytorialny
Nawet ponad 1,5 tys. ulic może jeszcze nosić nazwy związane z komunizmem - ocenia IPN. Samorządy...
Krzysztof Sobczak
01.05.2016
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski