Niewiele osób korzysta z możliwości płatności kartą, ale ta forma staje się coraz popularniejsza – mówi Grażyna Jędrycha, inspektor w Urzędzie Gminy w Opatowie.

Opatowski urząd uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS. Program jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. W każdej chwili urzędy gmin, powiatów, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie mogą wziąć w nim udział.

Jak dołączyć do programu płatności bezgotówkowych opisaliśmy TUTAJ.

- Pojawia się coraz więcej osób, które pytają o możliwość płacenia kartą i przy najbliższej okazji wykorzystują tę możliwość – podkreśla Grażyna Jędrycha.

Gmina informuje swoich mieszkańców o programie na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz przy kasie, gdzie terminal jest widoczny.

- Bezgotówkowo najczęściej mieszkańcy płacą przy opłatach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i zobowiązaniach pieniężnych – powiedziała inspektor. Jak dodała, kartą płacą raczej osoby młodsze.

Opatowski urząd gminy przyjmuje także płatności telefonem, ten sposób wykorzystały dotąd pojedyncze osoby.

W urzędzie jest jeden terminal, a w kasie cały czas można też płacić gotówką, wszystkie formy płatności przyjmowane są w jednym okienku. Gmina nie płaci za korzystanie z terminala.

Grażyna Jędrycha potwierdza, że obsługa jest bardzo łatwa, nie ma problemu z urządzeniem. – Na początku technik przyjechał do gminy, żeby zainstalować terminal, poinstruował nas, jak go obsługiwać, mały kłopot mieliśmy tylko przy zmianie czasu, ale rozwiązaliśmy go telefonicznie – dodała.

Zdaniem urzędniczki, warto wziąć udział w programie. – Gmina za to nie płaci, a w tej chwili dużo osób korzysta z kart płatniczych i ta forma płatności jest dla nich wygodna – powiedziała.

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i, Bogumił Pahl

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka>>