Prawo.pl
Zasadą jest, że organ, ktry w trybie art. 25 Kodeksu postępowania administracyjnego wydawał...
05.11.2008
Samorząd terytorialny
29 października 2008 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego...
Bartosz Starczewski
05.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy spłka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy może uczestniczyć w przetargu...
04.11.2008
Samorząd terytorialny
Kto może być inwestorem zastępczym dla jednostki samorządu terytorialnego?
Łukasz Smaga
03.11.2008
Samorząd terytorialny
Na stronach internetowych Ministerstwa Finansw opublikowano 13 sierpnia 2008 roku kolejny projekt...
31.10.2008
Samorząd terytorialny
Budowa i utrzymanie infrastruktury warunkującej rozwj osadnictwa zarwno w państwach Unii...
31.10.2008
Samorząd terytorialny

Kolejne pozwolenie na budowę

Samorząd terytorialny
Wdniu 28 października 2008 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 3 października o udostępnianiu...
Krzysztof Posański
31.10.2008
Samorząd terytorialny
Wybitni eksperci, bogaty program i owocne dyskusje to tylko niektre z wyznacznikw konferencji pt....
29.10.2008
Samorząd terytorialny
Zwrot sposb pobierania opłat (art. 13b ust. 4 pkt 3 u.d.p.) oznacza określony tryb postępowania...
20.01.2008
Samorząd terytorialny
1    1065  1066  1067  1068  1069