Gmina wypłaci dotacje na ucznia zgłoszonego w październiku

Samorząd terytorialny

W październiku 2011 r. organ prowadzący niepubliczne przedszkole zgłosił, że od miesiąca września br. do placówki uczęszcza uczeń niepełnosprawny z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego....

02.01.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski