Pytanie
Spółka A i B zamierza przeprowadzić wspólną akcję reklamową. Spółka A dostarczy nieodpłatnie spółce B zestawy produktów o wartości rynkowej jednego zestawu ok. 500 zł. Spółka B będzie reklamować produkty spółki A na opakowaniach swoich wyrobów (bez wynagrodzenia) i jednocześnie przeprowadzi konkurs w Internecie, w wyniku którego ostateczny konsument może otrzymać nagrodę w postaci zestawu produktów spółki A. Koszty wysyłki tych zestawów są po stronie spółki B.
Kto w tej sytuacji będzie występował w postaci płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, spółka A czy B?
Jak należy rozliczyć wydanie nagród?
Jakich należy dopełnić formalności?
Czy należy wystawić PIT-8C?