Pytanie
Czy można za pracownika odprowadzić podatek, ale nie potrącać tych kwot z pensji?
Sprawa dotyczy rozliczania świadczeń dla pracowników z tytułu udziału w imprezach integracyjnych i jubileuszowych. Zgadzam się z tym, że trzeba opodatkować jako przychód ze stosunku pracy i oskładkować. Niedopuszczalne jest jednak, żeby osoba zaproszona na imprezę firmową miała na liście płac potrącenie podatku. Przecież nie wypada informować pracownika, że firma zaprasza i sponsoruje udział, ale za to weźmie pieniądze na liście płac w podatku i składkach ZUS. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, bo nikt by nie przyszedł. Albo coś jest za darmo do końca albo każdy płaci sam.
Podatek i składki naliczone będą za pracownika, odprowadzone, ale nie potrącone tylko zaksięgowane albo w koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu albo w podwyższenie wartości świadczeń. Chodzi o rozwiązanie tego w inny sposób, żeby pracownicy do imprezy nie dokładali. Firma chce wszystko sama pokryć.