Pytanie
Czy pracownik dojeżdżający do pracy pociągiem oraz autobusami komunikacji miejskiej i ponoszący z tego tytułu koszty wyższe niż wynikają z ustawy, ma prawo do wykazania w zeznaniu rocznym rzeczywistej wartości kosztów ponoszonych na imienne bilety PKP oraz imienne bilety autobusowe?
Informacje o możliwości liczenia kosztów tylko od jednego środka transportu uzyskał podatnik w swoim urzędzie skarbowym.