Pytanie
Spółka A podpisała umowę najmu ze spółką B. Spółka A jest najemcą, natomiast spółka B wynajmującym. Najem rozpocznie się dnia 1 grudnia 2012 r. pod warunkiem podpisania protokołu przejęcia pomieszczeń.
Spółka A musiała zerwać dotychczasową umowę najmu ze spółką C, aby podpisać nową umowę ze spółką B. W związku z zerwaniem umowy spółka A zapłaciła odszkodowanie w kwocie 500.000 zł.
Na podstawie umowy koszt odszkodowania poniesiony przez spółkę A w kwocie 500.000 zł został przeniesiony na wynajmującego, czyli spółkę B.
Czy koszt takiej zapłaty dla spółki B będzie również odszkodowaniem i czy będzie kosztem podatkowym w dacie poniesienia, czy będzie to raczej koszt pozyskania klienta i powinien być rozliczany proporcjonalnie do długości trwania umowy (zgodnie z dotychczasową polityką stosowaną w spółce)?
Czy ww. koszt powinien być udokumentowany notą obciążeniową?