Pytanie
Spółka jawna posiadająca grunt oraz klienta na gotowy produkt tj. domek jednorodzinny zleca nam tj. spółce z o.o. wybudowanie domku na podstawie umowy w określonym terminie i za określoną cenę. Umowa zawiera określony standard oraz płatności w kilku ratach w zależności od postępu prac.
Do tej pory przychody i koszty zaliczaliśmy w danym miesiącu jak otrzymywaliśmy faktury kosztowe od podwykonawców (nie jesteśmy typową firmą budowlaną i zlecamy prace wykonawcze zewnętrznym firmą) oraz w przychód przy wystawieniu faktury dla spółki jawnej za kolejny etap pracy ustalony w umowie. To jednak powoduję duży skok wynikowy w poszczególnych miesiącach gdyż zdarza się że mamy dużo kosztów i wykazujemy dużą stratę a w następnym miesiącu duże zyski bo nie ma akurat kosztów. Dla zewnętrznych instytucji obraz spółki jest wtedy nieczytelny gdyż są duże wahania wynikowe.
Czy istnieją przepisy dla spółek z o.o., które pozwalają np. z nowym rokiem zmieniając zasady rozliczania kosztów i przychodów (ustalając to w polityce rachunkowości spółki) rozliczać koszty i przychody na koniec inwestycji (przy odbiorze budynku) a tym samym zawiesić koszty i przychody i rozliczyć wynik spółki z o.o. na koniec inwestycji?
Jeżeli można zawiesić koszty i przychody to czy można to zrobić dopiero z nowym rokiem podatkowym, a dalej czy rozpoczęte budowy wcześniej a przechodzące na następny rok należy rozliczać wg jednej metody czy można ją zmienić?
Czy przychody i koszty można zawiesić i rozliczyć dopiero przy oddaniu budynku?