Pytanie
Spółka z o.o. założyła konto bankowe w euro, jak i po jakim kursie euro należy przeliczyć i kiedy powstaną różnice kursowe stosując metodę podatkową oraz kiedy będą to różnice podatkowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych:
1) zapłata za zobowiązanie podatkowe, w opisie transakcji w wyciągu bankowym jest podany kurs sprzedaż ale ten kurs jest inny niż ogłoszony na stronie banku z dnia, oraz w banku ze kurs zmienia się w ciągu dnia co 2 godz., czy należy tu zastosować kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty czy podany kurs faktyczny. Jak policzyć różnice kursowe od zobowiązań i środków pieniężnych.
2) kiedy należy stosować kurs bankowy do przeliczeń.
3) pobranie prowizji za dokonanie przelewu
4) lokaty overnight - czy przy zakładaniu i likwidacji lokat należy stosować kurs historyczny (kurs przewalutowania lub wpływu środków pieniężnych na konto) związku z tym że nie jest to zapłata ani przewalutowanie euro?
6) odsetki od lokaty overnight?
Kiedy powstaną różnice kursowe przy koncie bankowym w euro?