Utworzony przez gminę SPZOZ podlega jej kontroli

Samorząd terytorialny

Czy zgodnie z ustawa o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego organem tworzącym jest samorząd terytorialny (gmina) podlega kontroli przez ten organ?

07.09.2012