Gmina tworzy i wyposaża gabinet profilaktyczny w szkole

Samorząd terytorialny

Kto tworzy i wyposaża gabinet profilaktyczny w szkole w niezbędny sprzęt, dokonuje konserwacji i napraw tego sprzętu, dba o bieżące warunki higieniczne, remonty i malowanie gabinetu?

21.09.2012