Choroba babci nie uprawnia do zasiłku opiekuńczego

Matka dziecka w wieku 1,5 roku sprawuje sama opiekę nad dzieckiem. Po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim wróciła do pracy. W czasie pracy, opiekę nad dzieckiem przejmuje babcia dziecka.Czy w...

06.05.2015

Wykonawca musi złożyć wniosek o zwrot próbki

Zamówienia publiczne

W przetargu wykonawcy złożyli próbki w postaci laptopów. Czy po unieważnieniu postępowania należy te laptopy wykonawcom zwrócić? Co powinien uczynić zamawiający z próbką w sytuacji, gdy nie wybrano...

03.05.2015