Wywożenie resztek żywności ze szpitali

Środowisko

Jak często należy wywozić ze szpitala resztki z żywienia pacjentów (resztki jedzenia, które są zbierane do zamykanych pojemników)? Jaka jest na to podstawa prawna?

21.04.2015

Opłaty za media nie są składnikiem przychodu z najmu

Opłaty za media ponoszone przez najemcę nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym pod warunkiem, że najemca został zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków...

20.04.2015