Umowy sezonowe mogą trwać dłużej niż 33 miesiące

Do limitu 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony nie wlicza się umów zawartych w celu wykonywania pracy o charakterze sezonowym, wyjaśnia Katarzyna Pietruszyńska,ekspert...

30.03.2016

Jak udokumentować wobec ZUS chorobę zleceniobiorcy?

Jeżeli z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zleceniobiorca podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zleceniodawca w przekazywanych do ZUS dokumentach ubezpieczeniowych nie zawiera...

30.03.2016

Prawo opcji nie może zmniejszyć zakresu zamówienia

Zamówienia publiczne

Czy zamawiający może w ramach opcji przewidzieć ograniczenie (pomniejszenie) zakresu udzielanego zamówienia zastrzegając jednocześnie, jaki będzie gwarantowany zakres zamówienia? - pyta użytkownik...

30.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski