Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Samorząd terytorialny

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

09.01.2009