Pytanie
Czy pracodawca ma obowiązek dokonać korekty wynagrodzenia w przypadku, kiedy pracownik przedstawi druk ZLA po rozwiązaniu umowy a okres absencji obejmuje dni kiedy pracownik był zatrudniony?
Na koniec miesiąca września 30 nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, firma wypłaciła pełne wynagrodzenie już 28 września za cały miesiąc na konto pracownika. Pracodawca wystawił również świadectwo pracy. Natomiast dnia 30 września do firmy wpłynęło zwolnienie lekarskie zwolnionego pracownika na okres od 28 września 2009 r. do 10 października 2009 r.
Pracodawca w związku z dalszym chorobowym po rozwiązaniu umowy ma obowiązek wystawić druk Z-3 i przesłać do odpowiedniego ZUS w celu dalszej wypłaty.
1. Czy pracodawca w związku z zaistniałą sytuacją ma obowiązek dokonania korekty wynagrodzenia za wrzesień oraz świadectwa pracy i jak należy dokonać korekty, skoro pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 100%?
2. Czy należy również zrobić korektę deklaracji ZUS raport: RSA, RCA za miesiąc wrzesień?
3. W jaki sposób należy wypełnić druk Z-3?