Pytanie
Prowizja za styczeń 2011 r. jest fakturowana 25 lutego (ze względu na to, że musimy czekać aż firma, której ją fakturujemy poda nam kwotę do rozliczenia).
Czy w związku z tym, że kwota ta znana jest już po 20 i nie możemy zaliczyć jej do przychodów stycznia powinniśmy szacunkowo zaksięgować przychód?
Efektem tego przesunięcia jest to, że nie wychodzi nam podatek dochodowy do zapłaty. Na przełomie roku prowizję za 2010 r. wyfakturowaną w 2011 r. zaliczyliśmy rachunkowo i podatkowo do 2010 r.