Pytanie
Jak wyliczyć kwoty delegacji zagranicznej osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie kierowania obcym pojazdem?
Otrzymałam z Urzędu Skarbowego interpretację, że jako przedsiębiorca mogę zaliczać w koszty uzyskania przychodów kwoty diet z tytułu podróży zagranicznych. Świadczę usługi kierowania pojazdem dla jednej firmy na podstawie umowy - kontraktu samochodem będącym jej własnością. Usługi te, wykonuję zarówno w kraju jak i za granicą. Wątpliwości moje powstają w momencie wyliczania kwoty diet zagranicznych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Wiadomą rzeczą jest, że jako kierowca świadczę swoje usługi w sposób ciągły. Otrzymuję zlecenia od firmy na przewóz towarów załadunki, rozładunki w kraju i poza granicami.
Czy prawidłowym jest, że każdy wyjazd poza granicę RP i każdorazowy przyjazd traktuję jako odrębną podróż służbową, którą rozliczam po jej zakończeniu po kursie danej waluty z dnia powrotu/rozliczenia?
Brak jest w przepisach szczegółowego określenia pojęcia "kraj docelowy", który ma ogromne znaczenie w rozliczaniu delegacji zagranicznej. Otrzymując zlecenia nie mam wskazanego konkretnego kraju docelowego. Praca moja wygląda następująco. Dokonuję załadunku towaru w miejscowości X w Polsce przewożę ten towar np. do Niemiec gdzie następuje jego rozładunek. Następnie jadę do Holandii - tu następuje załadunek innego towaru i wracam do kraju - miejscowość Y - rozładunek.
Czy prawidłowym jest traktowanie ostatniego kraju Holandii jako kraju docelowego, gdzie wystąpił załadunek towaru i zastosowanie do rozliczeń waluty przydzielonej przepisami dla tego kraju? Czy w ostatnim dniu miesiąca prawidłowym może być sporządzenie jednego zbiorczego dokumentu wewnętrznego obciążającego koszty działalności gospodarczej kwotą diet zagranicznych w oparciu o sporządzone wyliczenia diet poszczególnych wyjazdów?