Pytanie
W naszej firmie nagrody jubileuszowe przysługują co 5 lat począwszy od 20 lat stażu.
Czy tworzymy rezerwę tylko na najbliższą nagrodę pracownika (np. dla pracownika, który ma 21 lat stażu tworzymy tylko rezerwę na jubileusz 25-lecia, czy też na następne 30-lecie, 35, itd.)?
Od kiedy zaczynamy tworzyć rezerwę dla młodych stażem pracowników (np. czy pracownik ze stażem 2 lata powinien mieć tworzoną rezerwę na swój pierwszy jubileusz, czyli 20 lat pracy)?
Od kiedy zaczynamy tworzyć rezerwę na odprawy emerytalne dla młodych wiekiem pracowników (a może dla każdego bez względu na wiek)?
Czy prawdopodobieństwo demograficzne jest w tym przypadku iloczynem prawdopodobieństwa umieralności i rotacji zatrudnienia?
Czy prawdopodobieństwo umieralności to prawdopodobieństwo, że pracownik przeżyje rok, w którym tworzymy rezerwę, czy też prawdopodobieństwo, że dożyje swojego wieku emerytalnego)?