Pytanie
Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą (każdy indywidualnie). Mąż nabył jako osoba fizyczna samochód osobowy. Małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej, więc kupiony samochód wchodzi w majątek wspólny (mimo, iż w umowie kupna i dowodzie rejestracyjnym samochodu jest tylko mąż). Żona wprowadziła samochód do ewidencji środków trwałych. Po roku używania samochodu, wycofała go ze środków trwałych, a mąż umową sprzedał samochód.
Do czyich dochodów należy doliczyć przychód ze sprzedaży samochodu (z powodu używania go w działalności gospodarczej)?
Czy należy doliczyć przychód i koszty uzyskania przychodu, czy tylko wyliczony dochód ze sprzedaży?
Czy jeżeli z tytułu sprzedaży samochodu wyszła strata, to należy ją jakoś zaksięgować?