Pytanie
Zespół Szkół Ogólnokształcących obok sal komputerowych oraz MCI posiada 9 komputerów dla pracowników administracji. Ponadto szkoła posiada dwie strony internetowe (domową i BIP-owską).
Dyrektor szkoły od nowego roku kalendarzowego chciałby zatrudnić osobę, która odciążyłaby nauczyciela informatyki i w wymiarze 1/4 etatu opiekowałaby się komputerami administracji, ich oprogramowaniem oraz prowadzeniem stron internetowych.
Czy stanowisko takie mógłby piastować nauczyciel, który nie posiada pełnego etatu czy też inna osoba?
Jak najlepiej należałoby nazwać takie stanowisko, aby być w zgodzie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych JST?
Czy na takie stanowisko należałoby rozpisać konkurs czy też może to być stanowisko pracownicze?