Pytanie
Z dniem 5 maja 2008 r. zatrudniliśmy pracownika na stanowisku referenta (pracownik podlega pod rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego). Pracownik oświadczył, że jest to jego pierwsza praca. W dniu 13 listopada 2008 r. złożył podanie o uznanie mu ośmiu lat pracy tj. od szesnastego roku życia do dnia 4 maja 2008 r. W wymienionym okresie pracował wraz z rodzicami we własnym gospodarstwie rolnym. W załączeniu przedstawił oświadczenie w sprawie braku dokumentów poświadczone przez Urząd Gminy (data wystawienia 10 listopada 2008 r.), potwierdzenie zameldowania i zamieszkania, zeznania dwóch świadków (data wystawienia 10 listopada 2008 r.) oraz akt notarialny. Pracownik miał przepisane gospodarstwo na własność w dniu 30 maja 1997 r. (w wieku 13 lat - urodzony 8 kwietnia 1984 r.). Na KRUS opłacał składki za siebie od II kwartału 2002 r. (pracownik poinformował ustnie). Pracownik w okresie od 1 września 1999 r. do 25 czerwca 2004 r. uczył się w szkole ponadgimnazjalnej (położonej od miejsca zamieszkania 16 km, dojeżdżał i nie korzystał z internatu).
W jakiej wysokości i z jakim dniem przysługuje pracownikowi dodatek stażowy (czy przysługuje wyrównanie od dnia zatrudnienia)?