Pytanie
W 2008 r. rozpoczęła działalność spółka komandytowa, której wspólnikami są dwie osoby fizyczne.
Umowa spółki stanowi, że komandytariusz wnosi do spółki wkład pieniężny (gotówkę) w kwocie np. 20.000 zł. Natomiast komplementariusz zobowiązuje się do wniesienia do spółki następujących wkładów: ustanowienia prawa do używania przez spółkę lokalu przez okres 12 miesięcy w łącznej wartości 12.000 zł oraz zobowiązanie do świadczenia na rzecz spółki osobistej pracy o wartości 10.000 zł.
W takim stanie bilans otwarcia będzie księgowany:
Wn konto 251 rozrachunki z tytułu wkładu początkowego (analityka: komandytariusz)
Ma konto 803 kapitał wspólników w spółkach osobowych - 20.000 zł i
Wn konto 251 (analityka: komplementariusz)
Ma konto 803 - 22.000 zł.
Czy świadczenie udostępnienia lokalu przez okres dwunastu miesięcy, stanowiącego wkład do spółki, należy księgować w koszty w każdym miesiącu?
Czy księgowania Wn konta zespołu 4, Ma konto 251 będzie słuszne?
Czy powyżej przedstawione księgowania są prawidłowe?