Niezgodność stanu faktycznego z danymi ewidencji gruntów

Samorząd terytorialny

Jak należy postąpić w przypadku niezgodności stanu faktycznego z danymi ewidencji gruntów, na których oparto w decyzji o warunkach zabudowy określenie dostępu nieruchomości do drogi publicznej?

30.10.2009

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej

Samorząd terytorialny

Jakie wymogi musi spełnić zabezpieczenie medyczne imprezy masowej, aby można było wystawić pozytywną opinię (np. czy imprezę na 1300 osb musi zabezpieczać 1 ratownik i 1 ambulans z kierowcą)?

28.10.2009