Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1458/08

Samorząd terytorialny

Powierzenie określonych kompetencji do wykonywania oznacza dekoncentrację kompetencji. Wjt może jej dokonać w zakresie swojej właściwości w regulaminie organizacyjnym, w zakresie czynności lub...

31.12.2010