Pytanie
Osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2009 r. Zgłosiła się do ubezpieczeń z kodem 057000 gdyż spełniała warunki skorzystania z preferencyjnego opłacania składek. Jednakże złożyła deklarację dnia 5 lutego 2009 r. z kodem 051000 oraz z podstawą najniższą dla tego kodu. Następnego dnia zrobiła korektę kodu na 057000 oraz korektę podstawy jako najniższą dla kodu preferencyjnego. ZUS zakwestionował tą podstawę kwota podstawy wymiaru składki jest deklarowana na bieżąco i brak jest podstawy prawnej do jej późniejszego zmniejszenia.
Czy ZUS ma rację?
Osoba fizyczna kwotę deklarowała na bieżąco przed upływem 10 następnego miesiąca.
Czy są jakieś przepisy mówiące o tym, że nie można korygować podstawy?
Czy może są jakieś orzeczenia sądowe?
Podmiot podniósł kwestie, że zgodnie z art. 47 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek (w tym przedsiębiorca opłacający składki na własne ubezpieczenia) jest uprawniony, a zarazem zobowiązany do korekty deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA tylko wówczas, gdy we własnym zakresie lub przez ZUS zostanie stwierdzone, że zawiera ona nieprawidłowe informacje. ZUS wydał decyzje, od której przysługuje odwołanie do sądu.