Pytanie
Czy dla określenia kwot wchodzących w skład proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3, Uczelnia ma ująć sprzedaż niepodlegającą VAT w Polsce na podstawie art. 28b ustawy o VAT?
Gdyby te usługi były świadczone na terenie Polski, to Uczelni przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług (opodatkowanie usług stawką 0% i 22%)