Pytanie
W istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, gdzie wysokość budynku wynosi 16,5 m, z 3 kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem inwestor zamierza dokonać przebudowy poddasza na obserwatorium astronomiczne.
Czy inwestor powinien zapewnić osobom niepełnosprawnym, m.in. poruszającym się na wózku inwalidzkim, dostęp do obserwatorium astronomicznego?
Kopuła z lunetą ma być zlokalizowana na antresoli w kondygnacji poddasza (w kalenicy obiektu).
W przypadku, jeżeli będzie wymagany dostęp dla osób niepełnosprawnych na poddasze, to czy muszą oni mieć również dostęp bezpośrednio do "lunety"?
Czy dodatkowo projektant oprócz zaprojektowania dostępu na poddasze (i ewentualnie do "lunety") powinien przewidzieć dostęp za pomocą windy na wszystkie kondygnacje użytkowe budynku?