Pytanie
Przedmiotem działalności gospodarczej spółki cywilnej jest usługa obsługi centrali wzywania radio-taxi, stawka VAT 23%. Spółka rezerwuje, drogą radiową usługi taksówkowe, dla taksówkarzy, którzy prowadzą na własne nazwiska jednoosobowe firmy taksówkowe. Za ową usługę spółka cywilna pobiera wynagrodzenie w formie ryczałtu za każdy dzień miesiąca, wystawiając fakturę VAT, zgodnie z obowiązującą umową pośrednictwa w zakresie rezerwacji usług taksówkowe i regulaminem, stanowiącym załącznik do umowy. Z usług Spółki korzystają również wspólnicy tejże Spółki, którzy jednocześnie są wspólnikami tejże Spółki oraz prowadzą jednoosobowe firmy taksówkowe. Od taksówkarzy, którzy są jednocześnie wspólnikami spółki, spółka, zgodnie ze wspomnianym wyżej regulaminem nie pobiera wynagrodzenia. Dla Spółki jest to nieodpłatne wykonywanie usług na rzecz wspólników. Dla wspólników jest to nieodpłatne pobieranie usług.
Jakie skutki w podatku dochodowym, wywołuje nieodpłatne przyjęcie usług dla każdego ze wspólników?
Wspólnicy swoje dochody z taksówki osobowej opodatkowują na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, wg stawki 8,5%.
Jeżeli nieodpłatne korzystanie z usług, dla poszczególnych wspólników jest przychodem, to w jaki sposób go opodatkować?
Na zasadach ogólnych, czy na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%?