Pytanie
Pracodawca zawiadomił związek zawodowy o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi z przyczyn niedotyczących pracownika - likwidacja stanowiska pracy. Związek zawodowy w odpowiedzi na zawiadomienie napisał, że pracownik jest członkiem Zarządu Zakładowej Komisji Związku Zawodowego (pełni funkcje skarbnika) i na podstawie artykułu 32 u.z.z. pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę. Pracodawca nie posiadał informacji o uchwale która została podjęta 3 miesiące wcześniej przez związek zawodowy, a informacje o uchwale otrzymał dopiero po zawiadomieniu o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę (dotychczasowa lista osób chronionych przez związek zawodowy nie obejmowała nazwiska pracownika którego stanowisko pracy ulega likwidacji).
Czy pracodawca w wyżej wskazanej sytuacji może pracownikowi wypowiedzieć umowę o pracę?