Spółka cywilna wzięła w leasing operacyjny sprzęt RTV. W związku z regulowaniem płatności rat leasingowych po terminie wyznaczonym w umowie leasingowej Spółka otrzymuje monity, a za przekroczenie terminu 15 dni musi ubiegać się o wznowienie umowy.
Czy w tej sytuacji otrzymana faktura za monit oraz wznowienie umowy stanowi koszt podatkowy?
Moim zdaniem wspomniane w pytaniu wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.
Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f., czyli w tzw. katalogu wyłączeń.
Co prawda, w myśl art. 23 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.f. z kosztów podatkowych wyłączono koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań, jednak wspomniane w pytaniu wydatki związane z otrzymywanymi monitami oraz wznowieniem umowy nie są kosztami egzekucji. Dlatego, jako związane z prowadzoną działalnością, mogą zostać potraktowane jako koszty uzyskania przychodów.