Rozliczenie otrzymanej dotacji – osoba upoważniona

Samorząd terytorialny

Kto jest upoważniony do składania rozliczeń z otrzymanej dotacji? Zgodnie z uchwałą w sprawie udzielania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej osoba prowadząca szkołę...

25.07.2011