Pozwolenie na budowę przy odbudowie szamba

Samorząd terytorialny

Czy odbudowa szamba zniszczonego na skutek powodzi na terenie objętym obszarem klęski żywiołowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

29.07.2011

Informacje o planowanych remontach placówki

Samorząd terytorialny

Za pomocą poczty elektronicznej, osoba przedstawiająca się imieniem i nazwiskiem zwróciła się o udzielenie informacji dotyczących planowanych remontów w placówce oraz o korzystanie z dotacji...

28.07.2011

Rozliczenie otrzymanej dotacji – osoba upoważniona

Samorząd terytorialny

Kto jest upoważniony do składania rozliczeń z otrzymanej dotacji? Zgodnie z uchwałą w sprawie udzielania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej osoba prowadząca szkołę...

25.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski