Czy można dokonać przeniesienia pracownika zakładu budżetowego zajmującego się obsługą mieszkań zasobu gminy do urzędu miejskiego?

Obecne stanowisko pracownika ulega likwidacji.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza to ustawa o pracownikach samorządowych.

W przypadku reorganizacji jednostki pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można przenieść na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, jeżeli ze względu na likwidację zajmowanego przez niego stanowiska nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku (art. 23 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych .

Pracownik przeniesiony zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe od wynagrodzenia przysługującego na nowym stanowisku przez okres 6 miesięcy następujących po miesiącu, w którym pracownik został przeniesiony na nowe stanowisko (art. 23 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych ).

Jeżeli zatem pracownik wskazany w pytaniu zajmuje stanowisko urzędnicze, wówczas nie ma przeszkód do przeniesienia go na inne stanowisko – także w innej jednostce i bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika na przeniesienie.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)