Utworzenie technikum zawodowego w zespole szkół

Samorząd terytorialny

Jesteśmy organem prowadzącym zespołu szkół ponadgimnazjalnych. W skład zespołu wchodzi: liceum ogólnokształcące, technikum gastronomiczne, technikum ekonomiczne, technikum zawodowe dla dorosłych....

06.09.2011

Skład remanentu likwidacyjnego

Samorząd terytorialny

Czy środki trwałe i wyposażenie zakupione z dotacji (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) wchodzą w skład remanentu likwidacyjnego?

05.09.2011