Adam Żelewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Redaktor Specjalista w Redakcji Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.

Artykuły autora

Status "N" tylko dla więźniów rzeczywiście niebezpiecznych

Wymiar sprawiedliwości

Status szczególnie niebezpiecznych (N) jest nadawany osadzonym - skazanym ale też aresztowanym ze względu na charakter popełnionego przez nich przestępstwa. Przesłankami są działanie w trakcie przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem, zachowanie w zakładzie karnym czy areszcie śledczym - np. próby ucieczki oraz choćby udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

31.01.2021

Prawodawca spóźnił się z nowelizacją kodeksu

Opublikowana pod pozycją 431 Dziennika Ustaw nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego uchyla przepis, który na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tak już nie obowiązuje. Ustawodawca nie zdążył w...

27.03.2015

Sejm zajmie się wdrożeniem prawa petycji

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o petycjach. Ustawa ta ma po niemal siedemnastu latach obowiązywania Konstytucji nadać ustawowe ramy...

18.03.2014
1  2  3  4  5  6