Jan Lis

Artykuły autora

Bez planów, nie ma rozwoju

Środowisko

Czy potrzebne są plany zagospodarowania przestrzennego? Plany skracają drogę do uzyskania pozwolenia na budowę, ale paradoksalnie zbyt szczegłowe postanowienia obowiązującego planu nogą stanowić...

04.10.2010
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    60