Kazimierz Jaśkowski

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący III Wydziału Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, autor i współautor komentarzy, glos i artykułów z zakresu prawa pracy, m.in.: Kodeks pracy. Komentarz (2009), Grupowe zwolnienia. Komentarz (2007), redaktor merytoryczny Meritum. Prawo pracy (2011).

Artykuły autora