Marcin Makowski

Radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył studia podyplomowe prawa konkurencji i ochrony konsumentów prowadzone przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie na stanowisku starszego radcy w Zespole Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami. Świadczył obsługę prawną na rzecz Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Współpracował również z międzynarodowymi firmami doradczymi z branży ochrony środowiska.
Specjalizuje się w problematyce postępowania administracyjnego oraz w prawie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ocen oddziaływania na środowisko.

Artykuły autora