Rafał Bułach

Artykuły autora

ETS definiuje pojęcie „embrionu ludzkiego”

Organizm niezdolny do rozwinięcia się w jednostkę ludzką nie stanowi embrionu ludzkiego w rozumieniu dyrektywy w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych - stwierdził Trybunał...

18.12.2014
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    24