Tymczasowe aresztowanie narzędziem prokuratora, nadzór sądu iluzoryczny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Tymczasowy areszt to anachronizm z czasów, w których tylko izolacja podejrzanego umożliwiała przeprowadzenie postępowania przygotowawczego przez organy śledcze. W tej chwili, w dobie tak naprawdę wszechobecnego nadzoru, chociażby elektronicznego, nad naszym życiem, całość faktów jest już ustalona w postępowaniu przygotowawczym przed aresztowaniem - ocenia Tymon Kulczycki,

16.09.2021

Przestępczość spada, liczba aresztów wzrasta - problem z sądami i przepisami

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jedną z dobrych stron pandemii jest spadek przestępczości, również skazanych w więzieniach było w 2020 r. najmniej od lat. COVID-19 nie wpłynął jednak na areszty - ich liczba nadal wzrasta, w dodatku są często zbyt długie i stosowane w sprawach mniejszego kalibru. Obrońcy mówią o "szastaniu" aresztami przez sędziów - z wygodnictwa i obawy przed konsekwencjami innej decyzji.

14.09.2021

Antyszczepionkowy hejt wobec medyków ma być ścigany z urzędu

Prawo karne Koronawirus szczepienia

Na prośbę ministra zdrowia prokuratorzy regionalni w całym kraju otrzymali wytyczne, aby postępowania dotyczące zniesławienia medyków w związku z programem szczepień przeciw COVID-19 były wszczynane z urzędu, a nie na wniosek pokrzywdzonego. To efekt działań samorządu lekarskiego. Z kolei minister prosi Naczelną Radę Lekarską, by walczyła z lekarzami antyszczepionkowcami.

09.09.2021

Izba Dyscyplinarna SN próbuje orzekać, ale świadkowie nie stawili się

Prawo karne Prawnicy

W Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w czwartek, 9 września br. rozpoznawano na rozprawie sprawę prokuratora z Koszalina Karola K. Dwaj powołani świadkowie nie stawili się. Jeden z nich jest ścigany listem gończym przez policję, a drugi - adwokat ma postawione zarzuty karne. Rozprawę, której przewodniczył sędzia Adam Roch, odroczono do 17 listopada br.

09.09.2021

CBA zatrzymało byłą wiceprezydent Krakowa. W tle podejrzenia korupcyjne

Prawo karne Samorząd terytorialny Prokuratura

Pięć osób, które miały wręczać i przyjmować łapówki w zamian za korzystne rozstrzygnięcia spraw administracyjnych w Krakowie, zatrzymało Centrale Biuro Antykorupcyjne. Wśród nich jest była wiceprezydent miasta oraz wicedyrektor Zarządu Dróg Miasta i byli urzędnicy.

09.09.2021

Straż Graniczna będzie karać za naruszenie zakazów stanu wyjątkowego

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Straż Graniczna będzie mogła karać mandatami za naruszenie niektórych obostrzeń wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego, m.in. brak dokumentu tożsamości, bezprawne przebywanie w strefie lub fotografowanie infrastruktury granicznej i funkcjonariuszy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji stosownego rozporządzenia.

08.09.2021

Tańszy mandat, jeśli zostanie zapłacony policjantowi na drodze

Prawo karne Administracja publiczna Transport

Przy okazji przygotowywanej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, mającej zaostrzyć kary za przestępstwa i wykroczenia drogowe, rząd chce rozwiązać problem ściągania wymierzonych grzywien. Proponuje, w przypadku kilku wykroczeń, wprowadzić 10-procentową bonifikatę, jeśli ukarany zapłaci grzywnę „na drodze”.

08.09.2021

Straż udaremnia przekroczenie granicy – nie wiadomo jak i na jakiej podstawie

Prawo karne Administracja publiczna

W związku z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią Straż Graniczna w komunikatach prasowych zaczęła używać nowego pojęcia: „udaremnienie nielegalnego przekroczenia granicy”. To przekaz niejasny i nieprecyzyjny, ponieważ ani ustawa o ochronie granicy państwowej, ani ta o straży granicznej nie definiują, ani nie zawierają takiego pojęcia.

04.09.2021

Jazda po pijanemu - wciąż z przyzwoleniem społecznym i czasem zbyt niską karą

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kodeks daje odpowiednie narzędzia do karania za jazdę „na podwójnym gazie” – zamiast lansować kolejne nowele zaostrzające kary, potrzeba porządnego egzekwowania już obowiązujących przepisów. Grzywna nie musi być niska, a prace społecznie użyteczne mogą być bardzo pouczające, nawet dla celebryty. Walki z plagą pijanych kierowców nie da się natomiast wygrać bez zmiany mentalności.

04.09.2021

Minister ignoruje RPO i potrzebę ochrony przed torturami

Prawo karne

Mimo polecenia premiera Mateusza Morawieckiego minister sprawiedliwości od czterech lat nie odpowiada rzecznikowi praw obywatelskich na wystąpienia w sprawie zagwarantowania każdemu kontaktu z obrońcą już od chwili zatrzymania. Rzecznik ponawia prośby i wyraża ubolewanie z powodu pasywności organu, gdyż te gwarancje stanowią fundamentalne zabezpieczenie przeciwko torturom.

03.09.2021

Strasburg: Kolejny wyrok w sprawie brutalności policji

Prawo karne Prokuratura Policja

W sprawie dotyczącej pobicia dwóch mężczyzn przez funkcjonariuszy policji w trakcie interwencji doszło do naruszenia zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania - stwierdził w wydanym w czwartek wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka. I podkreślił, że w Polsce nie przeprowadzono solidnego śledztwa, ani nie wyciągnięto wniosków z tego zdarzenia.

02.09.2021

MS pracuje nad nową ustawą o resocjalizacji nieletnich

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Umożliwienie sprawnego funkcjonowania zakładów dla nieletnich oraz pomoc w doskonaleniu systemu resocjalizacji - to główne cele przygotowywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Zdaniem sekretarza stanu w MS Michała Wosia, będzie to jest największa od 40 lat reforma regulacji w sprawach nieletnich.

01.09.2021

Iustitia: Sądy powinny decydować o Funduszu Sprawiedliwości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości w aktualnym kształcie nie spełnia swoich zadań i stał się osobistym rezerwuarem środków na wydatki ugrupowania politycznego sprawującego kontrolę nad Ministerstwem Sprawiedliwości. To sądy powinny mieć możliwość zasądzania świadczeń na wybrane przez siebie organizacje pożytku publicznego, realizujące zadania związane z pomocą pokrzywdzonym

01.09.2021

Prof. Płatek: Żołnierz na granicy popełnia przestępstwo umyślne, jeśli nie udziela pomocy

Prawo karne Prawnicy Administracja publiczna

Żołnierz i pogranicznik na granicy, zanim przystąpi do pracy, składa przysięgę na wierność Konstytucji RP. Przysięga ta mówi, że jest on zobowiązany udzielić pomocy stosownej do przepisów obowiązujących w tym kraju, wynikających z Konwencji Genewskiej i art. 56 Konstytucji. W związku z tym nie udawajmy, że taki żołnierz nie popełnia przestępstwa umyślnego - mówi prof. Monika Płatek,

01.09.2021

Strażnik miejski ukarze pirata na hulajnodze lub rowerze

Prawo karne Administracja publiczna

Od 31 sierpnia strażnicy gminni i miejscy będą mogli karać mandatami osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. Mandat do 500 zł strażnicy będą mogli wymierzyć za poruszanie się zbyt szybko po chodniku lub drodze dla pieszych, a także za nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

30.08.2021

Pouczenia w sądzie - cytaty z ustaw nie rozjaśniają zawiłości prawa

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie każdy biegle radzi sobie w meandrach przepisów prawa. Gdy w toku sprawy cywilnej pojawiają się trudności i strona nie dysponuje rozeznaniem w zakresie czynności, które powinna podjąć, może liczyć na uzyskanie wsparcia od sądu. Pouczenia powinny być jednak właściwie redagowane, by odpowiednio i przystępnie tłumaczyły zawiłości przepisów i procedury.

28.08.2021

Nowelizacja przepisów o produktach biobójczych wprowadzi nowe kary i opłaty

Prawo karne Opieka zdrowotna

Deklarowanym celem zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w ustawie o produktach biobójczych jest realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, doprecyzowanie stosowania unijnych przepisów i zapewnienie lepszej kontroli nad zatruciami. W nowelizacji nie zabrakło też kilku nowych opłat i czynów podlegających karze grzywny.

28.08.2021

RPO: Ograniczone prawo do obrony w postępowaniu przyspieszonym

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W postępowaniu przyspieszonym, z uwagi na szybkość postępowania przyjęto, że oskarżony będzie ograniczony w swobodnym wyborze obrońcy, pomimo że zasady rzetelnego procesu wymagają, aby miał on zagwarantowane faktyczne prawo do obrony - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I podkreśla, że chodzi o jedno najistotniejszych przejawów praw wynikających z Konstytucji RP,

27.08.2021

Prof. Klaus: Łamiemy unijną dyrektywę powrotową

Prawo karne Prawo unijne

Jeśli ktoś ze swego kraju ucieka, należy wszcząć postępowanie w sprawie statusu uchodźcy i w tej procedurze sprawdzić, czy zachodzą przesłanki udzielenia azylu. Twierdzenia rządu, że migranci znajdują się na terytorium Białorusi, więc tam powinni składać wnioski o azyl, są niczym niepoparte, nie mają nic wspólnego z prawem i rzeczywistością - twierdzi prof. Witold Klaus, ekspert w sprawach migracji z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

26.08.2021

Państwo i Prawo: Wyjątkowo niekonstytucyjny wyrok w sprawie aborcji

Prawo karne Opieka zdrowotna

Nieczęsto zdarza się, że wyroki sądów konstytucyjnych stają się jedną z przyczyn masowych protestów lub trafiają na transparenty ruchów obywatelskich. Nieczęsto też takie wyroki są wydawane z naruszeniem prawa i stają się powodem naruszenia konstytucji przez władzę wykonawczą. Tak ubiegłoroczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji komentują prof. Andrzej Wróbel (fot.) i dr Michał Ziółkowski,

26.08.2021