Więcej danych o firmie przy zakupach w sieci

Kontakt ze sprzedawcą przez Internet i telefon. Klient zawsze będzie mógł zweryfikować zamówienie. Za łamanie prawa ma grozić zamknięcie strony WWW. MSWiA przygotowuje zmianę przepisów, dzięki której...

28.01.2011

Świadek w celi będzie lepiej chroniony

Dyrektor zakładu karnego będzie mógł objąć skazanego szczególną ochroną, jeżeli złoży on wniosek uzasadniony poważnym zagrożeniem dla życia lub zdrowia....

28.01.2011

Wyrównają prawa ZUS i płatników

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada on zrównanie praw ZUS z prawami ubezpieczonych w zakresie dochodzenia składek....

28.01.2011

Senat za większą kontrolą nad podsłuchami

Senat poparł w czwartek nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która ma doprowadzić do zwiększenia kontroli nad stosowaniem podsłuchów przez służby specjalne....

27.01.2011

Wewnętrzna kontrola skarbowa zamiast resortowej

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o kontroli skarbowej, w miejsce kontroli resortowej jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi...

27.01.2011

Prawo zabudowy ułatwi inwestycje

Wkrótce inwestor wcale nie będzie musiał nabywać na własności działki pod budowę. Wystarczy mu tzw. prawo powietrzne, czyli odrębna własność obiektu budowlanego lub prawo zabudowy. W taki sposób będą...

27.01.2011

Senat przeciw limitowaniu licencji taksówkowych

Senatorowie opowiedzieli się w czwartek za zniesieniem możliwości limitowania przez rady miast i gmin liczby udzielanych licencji taksówkowych. Propozycja senacka zmierza do tego, by taksówką mógł...

27.01.2011

Senat zmienia definicję ataku terrorystycznego

Przepisy regulujące postępowanie w razie porwania obcego samolotu przez terrorystów zawiera nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, nad którą w środę dyskutował Senat. Senatorowie...

26.01.2011

Więcej czasu na prywatyzację instytucji filmowych

Wydłużenie o dwa lata (do końca 2012 r.) okresu przewidzianego na komercjalizację, a następnie prywatyzację lub likwidację państwowych instytucji filmowych, przewiduje przyjęty 25 stycznia przez Radę...

26.01.2011

Azbest pod większym nadzorem

Rury zawierające ten szkodliwy produkt oraz utwardzone nim drogi mają być odpowiednio oznakowane....

26.01.2011

Mniejsze obciążenia administracyjne dla firm

Uchylenie przepisów nakładających na przedsiębiorców obowiązek określania szczegółowej charakterystyki jakościowej towaru/usługi i obowiązek obniżenia cen w przypadkach, gdy towar nie posiada...

26.01.2011

Nowe opłaty za udostępnianie danych

MSWiA przygotowało stawki nowych opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych. W sposób znaczący obniżono koszty udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji....

25.01.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski