Rzecz dotyczy zmiany zasad wynagradzania pracujących skazanych. Dziś ich średnia pensja wynosi ok. 729 zł. To mało, ale pozwala na to prawo. Obecny kodeks karny wykonawczy gwarantuje bowiem skazanym najniższą pensję w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia. I właśnie ten przepis zimą tego roku zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.
Po zmianach (nowe przepisy mają wejść w życie w marcu 2011 r.) pracujący skazani mają zarabiać więcej, bo co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia.

Źródło: Rzeczpopolita