Rząd chce skuteczniej nadzorować finanse publiczne

Doprecyzowanie istniejących regulacji dotyczących odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych, aby można było skuteczniej eliminować niezgodne z prawem gospodarowanie środkami...

01.03.2011

Za dwa lata tylko telewizja cyfrowa

Do końca lipca 2013 roku, analogowego nadawania zaprzestaną: Telewizja Polska, Telewizja Polsat, TVN, Polskie Media (TV 4), Telewizja Puls. Oznacza to, że nadawcy będą mieli czas na przejście z...

01.03.2011

Reklamy piwa znikną z mediów?

Zakaz emisji reklam piwa w telewizji, radiu, kinach i teatrach przed godziną 23 oraz całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu m.in. na stadionach i stacjach paliw - to niektóre z propozycji...

01.03.2011

Marszałek rozliczy się z zużytych baterii

Dwa rozporządzenia dotyczące sprawozdawczości marszałka województwa z działań dotyczących zużytych baterii i akumulatorów opublikowano w Dzienniku Ustaw....

28.02.2011

Oświadczenia samorządowców według nowego wzoru

Oświadczenia majątkowe wójtów, starostów i marszałków będą miały taki sam wzór. Zapowiedź ujednolicenia obowiązujących do tej pory formularzy znalazła się w planie prac rządu na pierwsze półrocze...

28.02.2011

SN: aplikant adwokacki winny obrazy sądu

Aplikant adwokacki przy wykonywaniu obowiązków zawodowych powinien zachować umiar i oględność w wypowiedziach. A zwłaszcza nie może krytykować sądu w obecności personelu sekretariatu sądowego. Takie...

28.02.2011

Rachunki bez podpisu wystawcy

Na rachunkach potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi nie trzeba będzie juz zamieszczać własnoręcznego podpisu wystawcy i wyrazów "oryginał" albo "kopia". Taką zmianę wprowadza...

28.02.2011

MG: spready według średniego kursu NBP

Ministerstwo Gospodarki chce, by do przeliczania rat kredytowych stosowano średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień spłaty. Kredytobiorca ma też mieć możliwość spłaty rat w walucie, a nie w...

28.02.2011

Rząd o naziemnej telewizji cyfrowej i o bankach

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem ustawy o wprowadzeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Rozpatrzy też projekt nowelizacji m.in. ustawy Prawo bankowe. Celem noweli jest...

28.02.2011

Nowa hipoteka - jak rozwiązać wątpliwości?

Od 20 lutego 2011 roku obowiązuje ustawa z 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zasadnicze zmiany w regulacji...

27.02.2011

Rząd chce walczyć z nadużyciami w procesie cywilnym

Na stronach i uczestnikach postępowania spoczywać będzie ciężar dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami. Naruszenie tego ciężaru będzie sankcjonowane głównie w sferze...

27.02.2011