Zmienią się zasady wynagradzania biegłych

W resorcie sprawiedliwości powstanie nowa ustawa o biegłych sądowych. Określi ona na nowo status ekspertów sądowych i ich zadania. Zmienią się także zasady wynagradzania biegłych sądowych....

25.02.2011

Każdy gość kasyna zostanie zauważony

Rząd chce, aby właściciele kasyn gry i salonów gry bingo pieniężne prowadzili rejestr gości obejmujący nazwiska i imiona oraz numery PESEL....

25.02.2011

Reformy w zdrowiu i oświacie zagrożą prywatności?

Kto dowie się o moich wrzodach? Albo o korzystaniu z pomocy psychologicznej w szkole? - alarmuje Fundacja PANOPTYKON przypominając, że sejmowe komisje podejmą dziś ważne decyzje dotyczące naszej...

24.02.2011

Rząd przedstawia listę 36 priorytetowych projektów

Kancelaria premiera przedstawiła listę 36 priorytetowych projektów ustaw na ten rok. Wśród najważniejszych projektów są: ustawa o obniżeniu składek do OFE, o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz...

24.02.2011

Liczniki prądu do wymiany

U każdego z 16,5 miliona odbiorców energii do 2020 roku ma być zamontowane nowe urządzenie - taka jest unijna dyrektywa. Wzrosną rachunki za prąd....

24.02.2011

Obywatele UE otrzymają dokumenty pobytowe bezpłatnie

Zwolnienie z opłat przy wydawaniu dokumentów pobytowych obywatelom UE oraz możliwość skrócenia terminu na wydalenie cudzoziemca przewiduje projekt zmian w przepisach, nad którym w środę debatował...

24.02.2011

Zmiany w zasadach rejestracji pojazdów

Zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie podstaw rejestracji pojazdów wymusiła zmianę regulacji dotyczących szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem...

24.02.2011

PO: karanie za nękanie jeszcze w tym półroczu

Przepisy zakładające karanie tzw. stalkingu - czyli uporczywego, złośliwego nękania powinny wejść w życie jeszcze w tym półroczu - zapowiada PO. Najprawdopodobniej w piątek Sejm będzie głosował nad...

24.02.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski