Rząd przedstawia listę 36 priorytetowych projektów

Kancelaria premiera przedstawiła listę 36 priorytetowych projektów ustaw na ten rok. Wśród najważniejszych projektów są: ustawa o obniżeniu składek do OFE, o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz...

24.02.2011

Obywatele UE otrzymają dokumenty pobytowe bezpłatnie

Zwolnienie z opłat przy wydawaniu dokumentów pobytowych obywatelom UE oraz możliwość skrócenia terminu na wydalenie cudzoziemca przewiduje projekt zmian w przepisach, nad którym w środę debatował...

24.02.2011

Zmiany w zasadach rejestracji pojazdów

Zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie podstaw rejestracji pojazdów wymusiła zmianę regulacji dotyczących szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem...

24.02.2011

Liczniki prądu do wymiany

U każdego z 16,5 miliona odbiorców energii do 2020 roku ma być zamontowane nowe urządzenie - taka jest unijna dyrektywa. Wzrosną rachunki za prąd....

24.02.2011

PO: karanie za nękanie jeszcze w tym półroczu

Przepisy zakładające karanie tzw. stalkingu - czyli uporczywego, złośliwego nękania powinny wejść w życie jeszcze w tym półroczu - zapowiada PO. Najprawdopodobniej w piątek Sejm będzie głosował nad...

24.02.2011

Reformy w zdrowiu i oświacie zagrożą prywatności?

Kto dowie się o moich wrzodach? Albo o korzystaniu z pomocy psychologicznej w szkole? - alarmuje Fundacja PANOPTYKON przypominając, że sejmowe komisje podejmą dziś ważne decyzje dotyczące naszej...

24.02.2011

Zmienią się zasady kontroli firm telekomunikacyjnych

Prawo telekomunikacyjne poddane będzie w najbliższym czasie głębokim zmianom ze względu na konieczność implementacji zmienionego w 2009 r. Pakietu Dyrektyw Łączności Elektronicznej . Nie wszystkie z...

23.02.2011

Minister ustalił profil wody w kąpielisku

Profile wodne zawierające kompleksowe informacje m.in. o lokalizacji, jakości wód, potencjalnych źródłach zanieczyszczeń oraz obecności fitoplanktonu, sinic i innych mikroorganizmów będą podstawowym...

23.02.2011

Ustawa o odpowiedzialności urzędników opublikowana

Za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem noszącym znamiona rażącego naruszenia prawa urzędnik odpowie do wysokości dwunastokrotnego miesięcznego wynagrodzenia. Sprawę zbada najpierw...

23.02.2011

Syndyk i nadzorca sądowy dostanie wypłatę z VAT

Wynagrodzenia syndyków, nadzorców sądowych, zarządców, tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych i kuratorów, tzn. osób, które wykonują określone czynności w postępowaniach...

23.02.2011