Sprawy autorskie do sądu w Poznaniu

Z dniem 5 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie z 3 lutego 2011 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa...

05.03.2011

Minister chce trochę zmienić ustawę o sądach

Nie wycofujemy się z zapowiadanych poprawek. Zostaną one zgłoszone przez posłów prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu podkomisji. Nie zmieniliśmy zdania w sprawie poprawek do ocen okresowych...

05.03.2011

Zmiany w gwarancjach udzielanych konsumentom

Dostosowanie polskiego prawa dotyczącego sprzedaży konsumenckiej w zakresie gwarancji do wymogów określonych w art. 6 dyrektywy w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i...

04.03.2011

Nowy wzór formularza PIT-8C

Nowy wzór informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych przewiduje opublikowane na stronie resortu finansów projekt...

04.03.2011

Oddelegowanie inspektorów kontroli skarbowej łatwiejsze

Większą elastyczność w korzystaniu przez kontrolę skarbową z potencjału kadry inspektorskiej oraz zwiększoną dyspozycyjnością inspektorów, wynikającą ze zmienionego statusu ich zatrudnienia zapewnić...

04.03.2011

Własność zastąpi użytkowanie wieczyste?

Posłowie chcą zlikwidować użytkowanie wieczyste. Ma je zastąpić z mocy prawa własność. Przekształcenie ma być odpłatne i nie pozbawiać gmin dochodów....

04.03.2011

Koniec papierowych wydań dzienników urzędowych

Sejm uchwalił w piątek przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych przewidującą, że m.in. Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne będą wyłącznie w formie...

04.03.2011

Polska wdroży unijną dyrektywę audiowizualną

Sejm uchwalił w piątek nowelizację Ustawy o radiofonii i telewizji, która wdraża do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy audiowizualnej. Projekt m.in. dostosowuje polskie przepisy do...

04.03.2011

Rząd ma nowy projekt zmian w OFE

Nowy poprawiony projekt ustawy zakłada likwidację akwizycji na rynku wtórnym i wprowadzenie nadzoru społecznego nad otwartymi funduszami emerytalnymi. Jego pierwsze czytanie odbędzie się poczas...

03.03.2011

Abonamenty medyczne bez VAT ale nadal z PIT

Nowelizacja ustawy o VAT, nad którą trwają prace w parlamencie, obejmie zwolnieniem z podatku pracownicze abonamenty medyczne. Zmiany nie dotyczą obowiązku płacenia PIT....

03.03.2011

Prawo przesyłu także w lesie

Łatwiej będzie usunąć awarie sieci energetycznych spowodowane przez przewracające się drzewa. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy w ustawie o lasach. Wprowadzają służebność przesyłu na terenach...

03.03.2011

Będą zmiany w uprawnieniach PIP

Pierwsza kontrola inspektora Państwowej Inspekcji Pracy skończy się pouczeniem, a nie mandatem. Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła sprawdzać stowarzyszenia i fundacje....

03.03.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski