Chodzi o nowelizację ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Nowelizacja ta została uchwalona przez parlament w listopadzie br. ciągu tygodnia, był to pilny rządowy projekt. Sejm i Senat nie wniosły poprawek.
Nowe przepisy umożliwiają udzielanie 50 proc. zaliczki rolnikom, którzy uzyskają pomoc z działania "przywracanie potencjału produkcji rolnej, zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Według wcześniejszych przepisów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwracała poniesione koszty inwestycji dopiero po jej zrealizowaniu. Nowe regulacje przewidują, że rolnicy składając wniosek o pomoc, będą mogli od razu starać się o zaliczkę.
Pieniądze na zaliczki będą pochodzić ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) i z budżetu państwa.
Od 30 listopada br. trwa drugi nabór wniosków na to działanie. ARiMR ma do wydania 270 mln zł. W pierwszym naborze wniosków, który trwał od 30 września do 12 listopada, do Agencji wpłynęło 1 tys. 755 wniosków na 132 mln zł. Rolnik może dostać do 300 tys. zł, z czego 90 proc. poniesionych kosztów zwraca rolnikowi Agencja.
Nowe przepisy będą obowiązywać z dniem ich opublikowania. (PAP